Vol356女神周于希Sandy马尔代夫旅拍泳池薄纱裙湿身透视诱惑写真55P周于希尤蜜荟

Vol356女神周于希Sandy马尔代夫旅拍泳池薄纱裙湿身透视诱惑写真55P周于希尤蜜荟

后人不明此理,一概混投,误人实多。若造次不察病理,非惟无益,而又害之矣。

 有人患滞冷,积年不瘥。膀胱移热于小肠,则清浊不能泄别,湿热不去,势必上蒸,故令口中糜烂而疮。

痿者,手足不用之义。 学问易忘,此方与之,令人聪明。

不牵丝者,责之便浊,胃中湿热也。泄此即灶心土也。

叙曰∶溲溺惟宜,形气治也。与其胀而伤生,孰若吐而去疾,故用盐汤之咸以软坚,复使探喉以令吐。

<篇名>痘证七日八日九日间所用方药考人参黄甘草肉桂白芍药当归川芎连翘贝母山楂陈皮桔梗木人参、黄、甘草,补气药也,佐之以山楂、木香,则气不滞。以油灌之,即吐物如发,引之长三尺,头已成蛇,又能摇动,悬之柱上,水尽沥,惟余一发而已。

Leave a Reply