No3519嫩模陈小喵成都旅拍下班后主题私房半脱秀完美身材诱惑写真53P陈小喵秀人网

No3519嫩模陈小喵成都旅拍下班后主题私房半脱秀完美身材诱惑写真53P陈小喵秀人网

汤氏龙黄散治如前。鬼疟者,进退无时是也。

一小儿因母每感寒腹痛,饮烧酒,发热痰盛,面赤,手足并热,属胃经实热之天钓也。亦勿令出汗,恐表虚风邪易伤;乳哺亦不宜过饱,若宿滞不化,用消乳丸治之。

每服三五十丸,日进三五服,乳化下,一月渐愈,又佐八珍汤痊愈一小儿七岁发惊痫,每作,先君令其恣饮人乳,后发渐疏而轻。血亦有乳母恚怒,风热炽盛,或肝木伤脾,使清气不升。

 盖阴血生于脾土,宜四君子、当归、酸枣仁。若面色白,目无睛光,口中气冷,不食吐水,肌瘦腹痛,此胃气虚寒之症,用五味异功散或六君子汤主之;若大便不实,兼脾虚也,加干姜温之;中满不利,脾不运也,加木香开之。

六味肥儿丸消疳、化虫、退热。一小儿久泻青色,肠鸣厥冷。

或因饱食即卧,脾失运化,留而成积。凡泻乳腹痛,按之而哭者,食积痛也,用白饼子下之;按之不哭者,脾胃气虚也,用五味异功散补之;手足指冷者,脾气虚寒也,用异功散加木香;伤风吐泻者,风木克土脾也,亦用前药。

Leave a Reply